Xsmn 09/01/2022 Tác giả của Thần Tân Hoa Kỳ: Nội dung của Trung Quốc sẽ không thành công.

Cập Nhật:2022-06-06 06:14    Lượt Xem:185

Xsmn 09/01/2022 Tác giả của Thần Tân Hoa Kỳ: Nội dung của Trung Quốc sẽ không thành công.

Hãng tin tức Tân Hoa Kỳ, Bắc Kinh, June 3Xsmn 09/01/2022, chủ đề: không có nỗ lực kiểm soát Trung Quốc thành công (1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng đấy, Ký giả Hoa Kỳ, Antony blinKen) phát biểu về chính sách Trung Quốc, tổng hợp chiến lược Hoa Kỳ đối với Trung Quốc như đầu, liên minh và cạnh tranh, tức là đầu tư lợi thế, hợp tác với đồng và cạnh tranh với Trung Quốc. Không khó để thấy rằng chính kiến thức mới của chiến lược Hoa Kỳ đối với Trung Quốc vẫn còn là tâm lý cũ của Chiến tranh Lạnh \

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan