Xsbt 10/6/2021 error_code:58003 error_msg:service invalid

Cập Nhật:2022-06-10 07:21    Lượt Xem:102

Xsbt 10/6/2021 error_code:58003 error_msg:service invalid

Năm năm sau khi liệt kê thành phần thủ đô Kingfisher

, Xibalba (30593.sz) cuối cùng cũng không thể ngăn chặn nó. Th.2 d.0., ngày tháng giêng 27 năm nay, xinlEinstein đã tiết lộ rằng dự tính thu thập chưa nhiều hơn 1.58 tỉ yuan. Theo thông báo của công ty, các quỹ được thu về s ẽ được sử dụng cho dự án phát triển nguồn cung cấp năng lượng đặc biệt, dự án công nghiệp sản xuất sản phẩm siêu nhiên SIP đáng tin cậy, 5g thông tin và dự án phát triển nguồn cung điện máy chủ, dự án xây dựng trung tâm phát triển khu vực R D và tăng cường vốn lao động. It isn't just, xinleineng said that the request for cố increasing has been received by the Shenzhen Stock Exchange, and the proposed không-public offering of cổ phiếu sẽ không vượt qua 70triệu cổ phiếu, depressing for 30='of the total shar capital before the offering. Nó cũng có thể cung cấp thư của mình. The content of

shows that the first issum that Shenzhen Stock Exchange is the settle growth of the company is the grounded thu nhập and then games. Một công ty Hồng Kông bí ẩn đột nhiên trở thành năm khách hàng đầu của công ty, và s ố lượng mua hàng không nhỏ. Chỉ trong vòng đầu 2022, số lượng đã đạt đến 1.07 tỉ yuan. Theo dữ liệu của cuộc điều tra, công ty được thành lập ở 209 và chỉ là một công ty cổ phiếu độc lập. bức này cũng thu hút s ự chú ý của Sở Giao dịch Thâm Quyến. Trong đó cần phải giải thích liệu người điều hành thực sự và nhân viên lõi của baytecm có quan hệ tương tự hay đặc biệt với giám đốc, giám sát, giám đốc cao cấp và các đảng liên quan của công ty được liệt kê, cũng như những lý do đặc biệt, hợp lý và bền vững cho sự tăng tăng đáng kể thu nhập và tỷ lệ ở nước ngoài của công ty trong năm vừa qua và thời gian đầu tiên. Nó chỉ là một thứ hoạt động sinh lớn. Thực hiện tại ra ở 1997, được hội đội lớn thống. Nó là một công ty quốc quốc gia cao nghệ tinh pháp tạo sự cung cấp năng lượng (máy chip), một bộ cung cấp năng lượng mộ động mộng mộ hộng mộng mộng một hột hội (bao gồm bọ Sử dụng biểu đồ, xinleineng đã duy trì một xu hướng tăng trưởng kể từ khi lên sàn, và doanh thu và lợi nhuận lưới đã tăng lên trong suốt những năm gần đây. The kỷ niệm ngày hôm nay là ngày tháng tư và tháng Giêng March 2022, công ty đã đạt được lợi nhuận điều hành của RMB 770triệu, RMB 80triệu, RMB 1.48 tỷ và RMB K0triệu. Một dạng lớn hơn so với năm trước. Một dạng lớn trong số đó là 42.20 và 2021 do 9.1=. và 75.37=. so sánh với năm trước, và lãi suất lợi nhuận tổng hợp là 42.8=, 48.27=, 72.8=. và 45.00=. v. v. Tuy nhiên, theo s ản phẩm, là một phần quan trọng trong lợi nhuận của công ty, số dư lợi nhuận tổng hợp của hệ thống cung cấp năng lượng cao, nguồn điện và hệ thống phân phối đã giảm đáng kể, với hiệu suất của 32.87Xsbt 10/6/2021, 33.09. =, 34.78=. và 18.94=. trong khoảng thời gian báo cáo. Theo báo cáo hàng năm của công ty, hệ thống cung cấp năng lượng cao và phân phối s ức mạnh đã tính to án ra 224.74. thu nhập của công ty, tới 336triệu yuan. bức thư của

tiết lộ rằng Xibalba cần phải giải thích tại sao và hợp lí của việc giảm tối đa lợi nhuận của hệ thống cung cấp điện cao và hệ thống cung cấp điện và phân phối cao trong thời gian gần nhất, và có nguy cơ bị suy giảm liên tục hay không. The company giải thích rằng: chủ yếu là do s ự tăng cường liên tục các kích thước bán hàng loạt các sản phẩm năng lượng cao trong lĩnh vực giao tiếp của công ty, công ty có nguồn năng lượng cao ở những lĩnh vực đặc biệt như hàng không, không gian và đóng tàu, được chấp nhận và khẳng định có một số thu nhập nhỏ nhờ các yếu tố như vòng cung và kỳ nghỉ mùa xuân, vì vậy lượng các sản phẩm năng lượng cao ở các lĩnh vực đặc biệt như hàng không, vũ trụ và xưởng đóng tàu, đã giảm vào vòng đầu, Kết quả là, mức lợi nhuận tổng hợp của sản phẩm cung cấp năng lượng cao đã giảm. Nó là người địa chính khó hiểu Dễ dàng hơn nhiều. Trong lá thư của Sở Giao dịch Thâm Quyến, những khách hàng lớn ở nước ngoài của công ty cũng đáng chú ý. Theo như tiết lộ ra giá trị mới của leineng, doanh thu nước ngoài của công ty được tính to án cho 21.2 Name, 8.29=, 25.74=và3l Những ngày tháng đôi, ghi ngày hôm nay là ngày đầu năm khách hàng của công ty từ 2021. Theo dữ liệu của

vịnh hạn hẹp đã được thiết lập vào tháng Hai, 2020. Người chịu trách nhiệm là Thanh to án. It là một công ty được đăng ký ở Hong Kong. Dễ dàng hơn nữa, công ty bí ẩn này không có thông tin công khai nào khác để xem, hoặc thậm chí không có trang web chính thức để tìm hiểu. In this Viên, the Shenzhen Stock Exchange, in its kiê kiểm soát, asked xinleinng liệu có s ự khác biệt lớn với những khách hàng khác trọng về khoảng thời gian cấu thành của baytecbầu, cổ đông hay đội ngũ cốt lõi, nhân viên, nền và quá trình hợp tác với công ty, nội dung chi tiết của công ty đã được mua, địa bàn cuối cùng và khách hàng, lợi nhuận tổng hợp và điều khoản ký kết Tài khoản thu được hàng năm trong khoảng thời gian báo cáo và thu thập sau khoảng thời gian báo cáo giải thích lý do và hợp lý mà khách hàng có thể trở thành khách hàng lớn nhất của công ty trong năm thứ hai sau khi phát triển, cho dù s ự hợp tác với công ty có ổn định và bền vững không, và nếu nó có chất thương mại. Cùng lúc, Xibalba cũng cần phải giải thích liệu người điều khiển thực s ự và nhân viên lõi của vịnh hạn chế có quan hệ mật thiết với giám đốc, giám sát, quản lý cao cấp và các đảng liên quan của công ty được liệt kê, cũng như là những lý do cụ thể, hợp lý và bền vững của sự tăng vọt thu nhập và tỷ lệ ở nước ngoài của công ty trong năm vừa qua và thời gian đầu tiên. Theo kết quả của lá thư này, công ty nói rằng, mặc dù baytec được thành lập trong một thời gian ngắn, đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm trong ngành truyền thông và thu thập tài nguyên khách hàng. Baytec đã liên lạc với công ty kể từ 2020, giao tiếp với công ty về nhu cầu hàng hóa và các chi tiết kỹ thuật, và sau đó mua một số ít sản phẩm từ công ty để kiểm tra và kiểm tra sản phẩm. Sau khi qua bài kiểm tra và kiểm tra, công ty trở thành một nhà cung cấp đủ phẩm chất của baytec và bắt đầu hình thành một doanh số bán hàng với nó ở 2021. để trở thành khách hàng lớn thứ ba của những mô- đun phát quang... của Wuxi dekeli Optoeleltronic Technology co., Ltd., một công ty xin việc cho khoa học và phát triển, in 2021. Công ty nói thế. The company, its directors, surpriss, highest Managers and baytec have confirm that the directrs, survivor, highest Managers and related party of the listed company have no relative or special relationship with baytec, its real kiểm kiểm soát and core men. Công ty cũng nói vậy. Ngày đầu tiên là ngày đầu tiên của công ty. Ngày đầu tiên là ngày đầu tiên của công ty. The company said in the cố incrediation thông báo that, affect by the settlement method of xuôi khẩu và the pain collection cycle, the company's recenting recenting period were large, total 4399triệu yuan, 52 6triệu yuan, 810triệu yuan và 860triệu yuan, component for 30.999=Xsbt 10/6/2021, 37.51=, 3l.54=. và 3l. và 3l.95. of the compute. the computer. the computer.97.97.97. The company's tồn tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại một khu vực thuộc địa phận. Theo tổ chức này, sản xuất được sắp xếp dựa trên kế hoạch thu thập khách hàng và mong đợi hàng xuôi dòng, và cổ phiếu an to àn được chuẩn bị sẵn cho một số sản phẩm trước. Trong khoảng thời gian báo cáo, kết hợp với mong đợi tăng vọt về kích thước đòi hỏi hàng đầu của công ty, công ty mở rộng quy mô s ản xuất và chuẩn bị trước, dẫn đến việc tăng cán cân kiểm kê. Điều này được cho biết nếu các biện pháp quản lý hàng tồn tại của công ty không hiệu quả, hoặc giá hàng tồn kho giảm do thay đổi môi trường thị trường, s ản xuất và hoạt động của công ty sẽ bị ảnh hưởng xấu. Trình tăng số cố định là cần thiết? để sử dụng trí thức mới, kích thước gây quỹ không nhỏ đâu. The network ngày xửa ngày hôm nay thuộc dạng 1.434 tỷ yuan, và tiền tệ lời vẫn là 248triệu yuan. Tổng s ố tiền của công ty được thu hồi lần này không hơn 1.58 tỉ yuan, mà đã vượt quá tài sản lưới của công ty. Theo báo cáo hàng năm về niềm cảm hứng, công ty có 737300 các sản phẩm trong những lĩnh vực đặc biệt như hàng không, không gian và cấu trúc, và 27 7400 các sản phẩm trong giao tiếp và mạng lưới. Theo thông báo tăng cường cố định, kế hoạch gây quỹ là đầu tư vào việc mở rộng nguồn cung cấp năng lượng đặc biệt, công nghệ sản xuất cao độ tin cậy của Hệ thống điện SIP, phát triển liên lạc 5g và nguồn cung cấp năng lượng máy chủ, xây dựng trung tâm nghiên cứu và vốn lao động bổ sung. Trong số đó, giá tổng hợp dự đoán của sản phẩm được sản xuất trong dự án tăng cường cung cấp năng lượng đặc biệt, dự án công nghiệp độ tin cậy cao của sản phẩm SIP, và dự án mở rộng cung cấp năng lượng điện 5g và phục vụ cung cấp dữ liệu cao hơn giá trung bình trong lịch sử của sản phẩm tương ứng của công ty, và giá trị lợi nhuận tổng hợp sau khi đạt tới mức sản lượng sản xuất thì thấp hơn giá trị lợi nhuận tổng quát của sản phẩm tương ứng trong 2021. As the scale of this Fund-rising Vượt xa the recent net active scale, the company need and lí trí of the large investment and production expanding project, and whether the company has the respected capital, technology, personal dự trữ and the Management experience and capable to carry multiple project s cùng một lúc. Theo như báo cáo, công ty nói rằng, từ 2009 đến 2021, thu nhập của quỹ hoạt động tăng từ 72346009 tới 17777777720400 yuan, với tỉ lệ tăng trưởng liên hợp của 38.32 Name như một nhà cung cấp năng lượng chuyên nghiệp có lợi thế cạnh tranh hàng đầu ở Trung Quốc, công ty cần phải cải thiện liên tục trình độ kỹ thuật, phát triển năng phát triển mới và mở rộng quy mô s ản xuất, để nâng cao khả năng phát triển kinh doanh của công ty, đáp ứng nhu cầu thị trường và nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty, và giữ được lợi thế cạnh tranh trong trường hợp cạnh tranh tăng cường. Do đó, việc thực hiện dự án đầu tư nâng cao này là một biện pháp quan trọng để thực hiện s ơ đồ phát triển chiến lược của công ty và đảm bảo vị trí thống trị của công ty trong cuộc cạnh tranh thị trường. Nó là một công ty đã được liệt kê trong hơn một năm, giá trị phẩn của rất mới rất được giải quyết, nó đang được giải quyết ở một đạn cao. Trong thời gian này, nó có thể được quan tâm tới mục dẫi dẫn để dẫn để Những nhà đầu tư của cổ phần A đã phải chịu đựng quá nhiều. Description

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan