Xổ Số Bến Tre Ngày 29 Tháng 12 Năm 2020 Dòng nước sông Châu Cảng sẽ vượt quá mức cảnh báo.

Cập Nhật:2022-06-17 06:54    Lượt Xem:149

Xổ Số Bến Tre Ngày 29 Tháng 12 Năm 2020 Dòng nước sông Châu Cảng sẽ vượt quá mức cảnh báo.

Theo dự báo, bị ảnh hưởng bởi dòng chảy và thủy triều thiên văn, dự đoán là mức thủy triều ở Quảng Châu sẽ vượt qua mức báo động ban ngày, và mức thủy triều cao nhất của 1 Ở 14:25, vịnh phun nước của Sở thủy lý Quảng Đông năm nay đã nhấc lên lời cảnh báo đỏ về lũ lụt ở trung tâm đô thị Quảng Châu: vì thủy triều ở trung tâm đô thị bị rút khỏi cảnh báo, cảnh báo về lũ lụt ở trung tâm đô thị đã được nâng lên. Nó được báo rằng kể từ June 14Xổ Số Bến Tre Ngày 29 Tháng 12 Năm 2020, nước nước của sông tây, Bắc và Đông đã tiến lên. Có lẽ rằng dấu vết đường hàng hành 40000 mét pha điểm một thứ thứ sẽ xuất hiện ở một nhà Xi jianging Gaoyao ban đêm ở điểu mốt, 1450080 Có lẽ mực nước triều của sông Pearl ở Quảng Châu sẽ vượt quá mức báo động trong ba ngày tới. *1: Tại 11:40 a.m. vào tháng Sáu, 2022, tầng nước sông Pearl ở phần giữa đường Binjiang của huyện Hải Châu, Quảng Châu sắp tràn qua vỉa hè. (XiyaNguyên 4x/ photo) Một lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô nhanh nhanh nhanh nhanh (XiyaNguyên 4x/ figure) [1=${15'}1}

11:45.m. on June 15, 2022, the water level of the Pearl River in the middle Binjiang Road section of Haizhu District, GuangNgay lập tức tràn qua vỉa hè. (XiyaNguyên 4x/ Hình) [1=${20'}1}

11:50 a.m. on June 15, 2022, the water level of the Pearl River in the middle Binjian Road section of Haizhu District, GuangNgay lập tức tràn qua vỉa hè. (Tiểu Nguyên 4x/ picture) [1=$

25'}1}.0

11:47 a.m. on June 15, 2022, tầng nước sông Pearl ở khu trung tâm đường Binjiang của huyện Hải Châu, Guangzhu sắp tràn qua vỉa hè, và m ột công dân đang theo dõi. (XiaoNguyên bốn bốn bốn x/ Hình) Một: 0 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Một Một Một Một Một Một Một Một Một. 2 (XiaoNguyên 4x/ Hình) The 1.(0') (35) 0) (11:43 a.m. vào June 15, 2022, m ặt nước sông Pearl ở khu trung tâm tuyến Binjiang Road thuộc huyện Hải Thành, GuangZhou đang đi tràn vào lề đường, và nhân viên an ninh cộng đồng và ban quản trị thành phố đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. (bụi nhỏ 4x/ Hình) =$

Hoàn toànMục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan