Xsmn 14-12-2021 Tăng cường thông tin tình báo của doanh nghiệp sang dữ liệu

Cập Nhật:2022-06-18 08:29    Lượt Xem:66

Xsmn 14-12-2021 Tăng cường thông tin tình báo của doanh nghiệp sang dữ liệu

Gần đây, s ếp phó của Hội đồng Nhân dân chính thức, đã dẫn dắt một đội điều tra về sự biến đổi thông minh và biến đổi số của các công ty trong thành phố. The

Nhóm nghiên cứu đã lắng nghe các báo cáo công việc của các bộ phận thành phố liên quan, tổ chức một hội nghị cho doanh nhânXsmn 14-12-2021, và đã đến khu vực Đông Bắc và Yandu để nghiên cứu thực địa. Cố An sẽ nhấn mạnh rằng sự biến đổi thông minh và biến đổi kỹ thuật số là những biện pháp quan trọng để thúc đẩy chất lượng và hiệu quảXsmn 14-12-2021, biến đổi và nâng cấp. Chúng ta phải hiểu sâu vào ý nghĩa của việc chuyển từ thông minh sang kĩ thuật số, nắm rõ các cơ hội phát triển, nắm chặt các mối liên kết chủ chốt, tiếp tục thúc đẩy việc thăng tiến, và cố gắng làm cho kỹ thuật số hoàn to àn cho phép phát triển chất lượng cao. Chúng ta nên tập trung vào ưu tiên công việc, cẩn thận lắng nghe giọng nói của các công ty, đáp ứng chính xác nhu cầu của các công ty, tích cực hướng dẫn và hỗ trợ, và hỗ trợ mạnh mẽ cho các công ty để đẩy nhanh xây dựng các lợi thế cạnh tranh mới. Cần phải mở rộng lĩnh vực dịch vụ hơn nữa, tăng cường bảo đảm chính trị, và mạnh mẽ phát triển công việc biến đổi thông minh thành biến đổi số trong thành phố để đạt được kết quả tốt hơn với ý tưởng rộng hơn và những biện pháp mạnh hơn. Description

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan