SFC nặng! Bên 23, những chính s ách giải cứu những công ty bị dịch bệnh, những tiến trình thông thường của kiểm to án IPO, giảm bớt các giới hạn sử dụng q

Cập Nhật:2022-05-21 18:35    Lượt Xem:138

SFC nặng! Bên 23, những chính s ách giải cứu những công ty bị dịch bệnh, những tiến trình thông thường của kiểm to án IPO, giảm bớt các giới hạn sử dụng q

Dừng lại 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo hiểu 2Yeah; The CSRC đã phát hành 23 những chính sách hỗ trợ hồi phục và phát triển các khu vực và các nông nghiệp bị dịch bệnh gây ra nghiêm trọng. On May 20, the CSI đã có một thông báo về việc tiếp tục phát huy chức năng của thị trường vốn và hỗ trợ cho các khu vực và các lĩnh vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng để đẩy nhanh việc phục hồi và phát triển (ở đây gọi là thông báo), tăng cường hỗ trợ tài chính trực tiếp, mở rộng chính sách, nâng cao sự sắp xếp công việc giám sát, và đóng vai trò của các công ty công nghiệp, CSI đã nỗ lực trong bốn khía cạnh sau: Tăng hỗ trợ chính sách trong các sản phẩm bảo đảm sản. The

The

{{2 {

Thông báo này}được gửi đến các khu vực và các khu vực bị dịch bệnh gây ra nghiêm trọng, bao gồm những khu vực quản lý niêm phong và quản lý tĩnh điện đã được thực thi đầy đủ, như Thượng Hải và Jilin, cũng như những khu vực bị dịch bệnh gây ra nghiêm trọng như tiệc tùng, tiệm bán lẻ, du lịch, sân bay, đường cao tốc, đường quốc gia, đường bộ và đường sắt. Sau đó, nó sẽ được điều chỉnh động động lực theo sự thay đổi của tình hình. The IPO review và đăng ký được phát triển bình thường, và báo cáo tái cấp bậc và kiểm tra {2

nhận thấy rõ rằng đối với các công ty đòi hỏi IPO trong các vùng và các công ty có ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch vụ in 2022, với giả thiết phải đáp ứng các điều kiện về vị trí và phát hành và đăng ký kinh doanh, nếu tình trạng này được xác định bởi người trung gian kiểm tra và không có ảnh hưởng xấu lớn đến khả năng hoạt động bền vững, thì người đó sẽ thường được thăng tiến lên. Vào cuối 2022, các công ty đã được liệt kê tái đầu tư ở những khu vực và các khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ có liên hệ với những nhân viên đặc biệt, báo cáo và xem xét ngay lập tức và phát hành ngay sau khi kiểm tra. Hoạt động trong khu vực và các khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng, những người xin đăng ký vào thị trường chứng khoán Bắc Kinh và hệ thống chuyển cổ phiếu quốc gia sẽ được kết nối bởi những người đặc biệt, báo cáo và xem xét ngay lập tức, và phát hành ngay sau khi kiểm tra. Khi các công ty trong vùng và các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch phát hành trái phiếu và sản phẩm bảo đảm các tài sản sản sản sản sản, hay các quỹ từ trái phiếu được dùng trong các lĩnh vực phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, người đặc biệt sẽ được phân công bố kết nối và báo cáo để xem xét ngay lập tức. Theo thông báo, thì việc áp dụng các công ty đã được liệt kê ở các khu vực và các khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc chia cổ phần để mua tài sản phải áp dụng vào cơ chế kiểm tra nhanh số lượng nhỏ, và các đòi hỏi được tính to án tích tích lũy trong suốt hai tháng gần đây không còn được áp dụng khi tính toán số lượng giao dịch. Đối với những ai thu thập quỹ hỗ trợ trong khi phát hành cổ phiếu để mua tài sản, giới hạn về phần lớn quỹ hỗ trợ được thu hồi để bổ sung vốn lao động và trả nợ sẽ được giảm bớt. Những chuyên gia trong ngành công nghiệp nói rằng thông báo quy định hai mục đích: 2.37. Hiện tại, đối với các giao dịch nhỏ có giá trị giao dịch tích lũy không hơn 500 triệu yuan trong suốt hai tháng rồi, hoặc với sự phát tán tích tích tích tích lũy của chứng khoán không hơn chục phần trăm cổ phiếu trước giao dịch và một khoản giao dịch tích tích không hơn một tỷ yuan trong tháng mười hai tháng cuối, chúng sẽ được gửi trực tiếp cho M.U. một ủy ban cân luận sau khi chấp thuận. Theo thông báo này, yêu cầu được tính to án tích hợp không còn áp dụng cho các công ty được liệt kê trong các vùng và các công ty bị dịch ảnh hưởng nặng nề. chỉ khi giá trị giao dịch không vượt quá 500 triệu yuan, hoặc khi phát hành cổ phiếu không vượt quá 5=. của tổng cổ phần trước giao dịch và số lượng giao dịch không vượt hơn 1 tỷ yuan, nó có thể trực tiếp được nộp cho M. và M. một ủy ban để thảo luận. Thứ hai, giảm bớt những hạn chế về tỷ lệ hỗ trợ vốn đã được tăng dùng để bù đắp nợ hiện tại và trả nợ. Hiện tại, những quỹ được phân bổ để phục hồi nợ và trả nợ không thể vượt quá 25='của giá giao dịch hay 500kg trong tài khoản đã phân bổ. Để thúc đẩy việc khôi phục công việc và sản xuất của doanh nghiệp và đảm bảo sự sản xuất và hoạt động bình thường, vòng tròn này xóa bỏ giới hạn mức phụ thuộc vào những công ty được liệt kê trong những khu vực và những khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng, và hỗ trợ việc phân bổ và quyên góp vốn để đáp ứng nhu cầu hợp lý và cần thiết của cơ sở kinh doanh. bức báo này còn thúc đẩy việc xem xét tiến trình nghiên cứu sản phẩm của quỹ công cộng, đặc biệt là quỹ cổ phiếu, quỹ sắc thái chống dịch và các sản phẩm khác. Hỗ trợ việc cấp phép hành chính cho sản phẩm quỹ liên quan đến doanh nghiệp ở khu vực và các khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng theo luật và quy định. In the recent years, the CSRC đã tiếp tục công bố cải cách các đầu tư và thúc đẩy mạnh mẽ phát triển các quỹ tương tư, với một kết quả đáng chú ý. Lưu ý rằng tăng tốc xem xét tiến trình của quỹ công cộng, đặc biệt là quỹ cổ phiếu và tiêu đề phòng dịch bệnh, sẽ giúp thu hút các quỹ tương lai và dài hạn vào thị trường, nâng cao tỷ lệ các nhà đầu tư, đóng góp đầy đủ vào vai trò tiêu khiển của quỹ công cộng như là bộ ổn định và dằn vặt của thị trường vốn, và giúp hướng thêm nhiều quỹ đầu tư vào các công ty chống dịch, 2 {10) cho những người bị dịch bệnh gây ra nghiêm trọng Nếu tài liệu liên quan tới chữ ký và niêm phong của giấy phép quản lý tài sản của quỹ không thể trình bày kịp thời, thì người liên quan đến CSRC nói rằng, dựa vào tình huống này, người quản lý quỹ có thể giải thích trước và sau đó bổ sung, tăng tốc độ ghi chép và kiểm tra sản phẩm của người quản lý quỹ trong khu vực có dịch nghiêm trọng theo luật và quy định, và truyền nhiệt độ giám sát để đảm bảo phát triển kinh doanh thông thường của các tổ chức liên quan. The implication of the importation of {19 {20

The 22: The implication of the extensive policy phản ánh s ự linh hoạt of the regulation

the notice is clear, and the time hạn for the publicator's retreat, review and implication answer answer.. in in the areas and industries viếng thăm nghiêm trọng by the epidemic can be extensive... Giới hạn thời gian để xem xét tình hình dịch bệnh của công ty và câu trả lời của ngành công nghiệp về việc phát hành trái phiếu s ẽ bị đình chỉ trong ba tháng. Nếu các dự án liên doanh và cải tạo của các công ty được liệt kê ở các khu vực và các khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng không thể cập nhật thông tin tài chính hay thông báo về cuộc họp chung của các cổ đông theo đúng lịch trình, họ có thể yêu cầu mở rộng thời gian hợp lệ của các thông tin tài chính, hay thông báo của hội nghị cổ đông trong vòng một tháng, cho đến ba lần, sau khi phát tán to àn bộ tác động cụ thể của dịch bệnh này lên cuộc cải tổ. Các công ty đã được liệt kê ở những khu vực và những khu vực bị dịch ảnh hưởng nghiêm trọng có thể đòi hỏi tạm dừng giá trị của sự chấp thuận sau khi xin được giấy phép hành động cơ bản hành động lớn. The CSRC đã ban hành chính sách hỗ trợ cho các công ty lần đầu tiên. Qua hai năm qua, nhờ chính sách này,Soi cầu Xổ số Hòa Bình nhiều công ty được liệt kê bị dịch bệnh này đã có thể dễ dàng tiến hành tiến hành tiến hành tiến trình M. GHT A, và hiệu quả thực tế là tốt. Để đạt được mục đích, CSRC sẽ tiếp tục thực hiện những chính sách này, tiếp tục hỗ trợ các công ty được liệt kê hỗ trợ để tiến hành kiểm to án và đánh giá các dự án A trong suốt trận dịch, và giảm thiểu tác động dịch bệnh lên thị trường M. Cộng thêm là sự hiệu quả xử lý việc chuyển nhượng và vận chuyển hàng hóa, ghi chép công nghiệp và thương mại, phát hành chứng khoán và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động M-- Hiện tại, thời gian hợp lệ của giấy phép hành chính cho M. U. A là trong mười tháng, và công ty được liệt kê phải hoàn thành một giao dịch cải tạo và hoàn thành việc gây quỹ hỗ trợ trong vòng mười tháng. Dựa trên tình hình hiện tại của những công ty đã được liệt kê ở một khu vực và các khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng, để dễ dàng đối phó với giấy phép hành pháp, trong thông báo ghi rằng những công ty được liệt kê có thể xin được tạm dừng tính to án trước khi thời kỳ hợp lệ của sự phê duyệt hết hạn, và có thể hoàn thành cuộc cải tổ và hỗ trợ tài chính trong vòng một ngày hoàng kim sau khi phê duyệt. bức thư này cũng hỗ trợ việc cung cấp vốn tư nhân trong những khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng, cung cấp đầy đủ thời gian cho việc đệ trình dữ liệu và thông tin đầu tiên của tài khoản tư nhân quản lý, và thoải mái yêu cầu ký và niêm phong của quỹ riêng tư để đăng ký và lưu trữ tài liệu công nghiệp và thương mại. The

highlighing 4 of {199 {{{{{}2 {}luôn cảnh báo về cuộc họp của ban phát triển và kiểm tra, hội đồng cải tổ và ủy ban thành phố được thông qua buổi họp video, và đảm bảo mọi tiến trình bình thường trong cuộc họp của ban phát triển và kiểm tra, ủy ban cải tạo và ban thành phố qua buổi họp video. Trong quá trình cung cấp hàng đầu, lên sàn chứng khoán ở Bắc Kinh, tái đầu tư, liên doanh và cải tổ, chúng tôi sẽ thực hiện cơ chế hoạt động về cung cấp điện tử, không liên lạc và giao hàng, củng cố cơ chế bảo đảm thông qua điện thoại và đàm phán trực tuyến giữa ban giám sát và nhà phát hành, công ty và môi giới, và cung cấp dịch vụ có hiệu quả và chất cao. Những phát thanh, công ty và môi giới đã được liệt kê có thể cung cấp tài liệu ứng dụng, câu trả lời của cuộc điều tra và những tài liệu liên quan khác bằng chữ ký điện tử và dấu ấn. Những người tự nhiên thực sự bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không thể ký hợp đồng có thể được xử lý bằng cách cung cấp các trang chữ ký và các tài liệu quét điện tử. Nếu tình trạng dịch bệnh thực sự ảnh hưởng đến việc phát hành sản phẩm chứng khoán và không thể gửi kịp thời giấy tờ ký và niêm phong, người ký giả có thể ra chỉ dẫn trước và gửi tài liệu bổ sung sau. để cho các công ty trong vùng và các công ty bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu họ lên kế hoạch đăng ký lần đầu với báo cáo hàng năm 2021 và lên danh sách thị trường chứng khoán Bắc Kinh trước khi hết tháng Sáu 2022, nếu có khó khăn trong chuyến thăm tại nơi Mạng, thì CSR có thể thực hiện thông báo trước về sự chấp nhận hướng dẫn bằng mạng điện tử, và có thể chấp nhận hiện trường. The relative personal of the CSRC said that, as the assumption of not decreasing the Hướng dẫn appreciating tiêu chuẩn, the guide appreciating can be Complete in time by increasing the outside methods such as material review, year report, tay verification and Video interview. bức thư này ghi rõ rằng đối với những người phát hành chứng khoán công khai và được liệt kê trong những khu vực và những khu vực bị dịch ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu khả năng của họ giảm nhanh nhất trong năm lên sàn in 2022 do dịch bệnh lây lan, người phát triển quy định sẽ có sự khoan dung thích đáng cho nhà phát hành và các nhà chức trách liên bang. Theo quy định của những biện pháp về quản lý việc phát hành chứng khoán và việc giới thiệu luật, nếu kết quả của việc phát hành công khai và thị trường chứng khoán giảm mạnh trong năm nay, ủy ban thư nghị và người ủy nhiệm có thể bị đình chỉ khỏi việc đào tạo, được xác định là ứng viên không thích hợp và các biện pháp khác. Những người liên quan ở Cơ quan Năm Góc nói rằng sự giảm mạnh hành động của một số công ty do tác động nghiêm trọng của dịch vụ là một nhân tố bất thường. sự giám sát và khoan dung phù hợp của các tổ chức liên bang và phát thanh theo luật sẽ giúp họ bớt lo lắng, thúc đẩy sự hăng hái của các tổ chức kiến nghị phục vụ công ty và giúp công ty vượt qua khó khăn càng sớm càng tốt. Theo thông báo thì những tổ chức chứng khoán mới thành lập trong những khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng, họ có thể thực hiện kiểm tra tại nơi trên mạng qua video và kiểm tra thêm, để hỗ trợ công ty kiếm được giấy phép kinh doanh càng sớm càng tốt sau khi làm xong điều kiện kinh doanh. Việc này sẽ giúp chúng ta nắm rõ việc mở cửa càng sớm càng tốt và giảm tác động của dịch bệnh lên hoạt động của các tổ chức để đảm bảo hiệu quả kiểm tra. Tập trung vào việc giám sát hiệu quả, chứng khoán và các tổ chức hoạt động tương lai trong những khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ triển khai một hệ thống giám sát linh hoạt, bao gồm việc chậm trễ trong việc đệ trình các phát biểu liên quan, thực hiện giấy phép điện tử và lưu trữ, v.v. Sau khi đã có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn rủi ro và xung đột về lợi ích và báo cáo cho Cơ quan Tâm lược, đã được chấp thuận một cách linh hoạt trong việc nhân sự, cách ly, kiểm tra và cân bằng, kiểm so át tiến trình, v.v. Những người liên quan của Cơ quan Tâm lý ghi rằng, trước tiên, cho những khu vực có dịch bệnh nghiêm trọng, sau khi đã có những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn rủi ro và xung đột và báo cáo trước đến Cơ quan Tâm lý an ninh, các tổ chức kinh tế chứng khoán có thể dàn xếp phù hợp và linh hoạt trong lĩnh vực nhân sự, Thứ hai, về việc duy trì sự giám sát hiệu quả, các công ty chứng khoán và các công ty quỹ được phép hoãn việc đệ trình phát biểu liên quan. Thông qua các chính sách linh hoạt, nhiệt độ quy định được phản ánh, giúp kết hợp các trách nhiệm phòng ngừa và kiểm soát dịch của các cơ quan công nghiệp, và nhận ra hoạt động bình thường và ổn định của các tổ chức công nghiệp. The date with a girl worth fighting for for the processors to China. And they put into the computer that computer, they put into the computer operating Sắp xếp of Information execution Business_ofShanghai và Shenzhen Stock Exchange and exceeding the straight time of Information Publitấn

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan