Nói anh yêu em với những bông hoa đi, Guangdong và Thượng Hải... có nhiều doanh nghiệp e-thương mại hoa lớn nhất.

Cập Nhật:2022-05-23 06:37    Lượt Xem:112

Nói anh yêu em với những bông hoa đi, Guangdong và Thượng Hải... có nhiều doanh nghiệp e-thương mại hoa lớn nhất.

*Yangzi Evening News Network, May 19 (phóng viên Li Chong) Anh yêu em vì tình đồng tính đồng tính. May 20 đã được sửa như một ngày để thể hiện tình yêu. Trong những năm gần đây, các nhà buôn hoa đã làm ầm lên trong các năm thứ hai vừa qua, đặc biệt là sự xuất hiện liên tục của các công ty buôn bán đồ hoa. Theo dữ liệu của

tianyanca, there are almost 660000 flower e-trade mại mại mại mại dâm tại Trung Quốc, all of which includes e-trade, some of which include flowers and flowers, and the status is in business, survive, moveing in and movement out. Among them, flower e-trade doanh nghiệp được thiết lập trong vòng năm năm ngoái tài khoản khoảng gần 70Name Từ viễn cảnh vốn đã đăng ký bởi công ty, 30kg trong các công ty có một vốn đã được ghi nhận chưa đầy một triệu USD. The flower e-trade relative doanh nghiệp in Guangdong Province và Shanghai còn vượt xa so với các tỉnh khác, với 16000 và 15000, thứ hai, lần thứ nhất, kế toán gồm 25.0=. và 23.9=. Đảm bảo. The three-year half growth tần số of flower e-trade (doanh nghiệp) tới 21.1=. In 2021, the number of flower e-trade computers to almost 52, with a recording growth time of 6.5. since 2022, gần 82 flower e-Commerce doanh nghiệp đã được đăng ký. The flower e-trade lần này gần với cán cân hàng trăm tỷ chợ. Với sự thú quyền giải quyết cách bạn điện thoại máy thương mại điện thoạng điện thoại giàu bác, vẫn còn giải quyết tiếp hành động hoa trên đồng buôn điện e-thương. Nó xấu xa! Nó có thể xác nhận ra.

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan