Tổ chức quốc phòng không cưỡng ép gói sản phẩm và dịch vụ trói buộc.

Cập Nhật:2022-05-23 06:48    Lượt Xem:62

Tổ chức quốc phòng không cưỡng ép gói sản phẩm và dịch vụ trói buộc.

Vào tháng Năm 19, CBC đã soạn thảo các biện pháp quản lý để bảo vệ quyền lợi và quyền lợi của các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm (soạn thảo thảo thảo thảo thảo thảo kiến) để thu thập ý kiến của công chúng. Công chúng có thể cung cấp phản hồi qua email, thư từ và các kênh khác. The

dự thảo bình luận có 8 chương số và 56 trong đó ghi rõ rằng các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm nên gồm sự bảo vệ quyền lợi và quyền lợi của người tiêu dùng trong việc quản lý tập đoàn, chiến lược phát triển kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh, và thiết lập và cải tiến các cơ quan làm việc khác nhau để bảo vệ quyền lợi và quyền lợi của người tiêu hóa. để bảo vệ quyền tự do lựa chọn của người tiêu dùng, bản phác thảo phơi nhiễm đề xuất cấm hành vi tình dục, bao gồm ràng buộc và buộc chặt các sản phẩm hay dịch vụ bắt buộc; Miễn phí bắt buộc phải cung cấp dịch vụ và thu phí dựa trên tiền tài chính hay các điều kiện giao dịch khác. Liên hợp trực tiếp mở bộ sạc cho người tiêu dùng mà không có sự đồng ý. tận dụng lợi ích của việc kinh doanh để ép buộc một tổ chức hợp tác khác lại làm tổn hại cho người tiêu dùng để cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng; Sử dụng những biện pháp sai lầm để thúc đẩy người tiêu dùng mua những thứ khác. bức họa tiết lộ ra làm rõ rằng khi cung cấp sản phẩm tài chính và dịch vụ cho người tiêu dùng, ngân hàng và bảo hiểm nên đảm sự tương xứng đáng với mức độ rủi ro, giá cả hợp lý và sự đánh giá đúng về sản phẩm và dịch vụ. Khi cung cấp cùng sản phẩm và dịch vụ, nó không được phép phân biệt đối với người tiêu dùng với cùng một điều kiện thương mại hay vị trí mạo hiểm. Sử dụng thiết kế sản phẩm, ngân hàng và bảo hiểm nên cải thiện thiết kế sản phẩm, thực hiện thủ tục nội bộ đánh giá rủi ro và phê chuẩn cho những sản phẩm mới, đánh giá đầy đủ các rủi ro mà khách hàng có thể chịu và kiểm soát chúng trong một khoảng cách hợp lý, và không cung cấp hàng loạt sản phẩm nhúng vào và phức tạp cho người tiêu chuẩn bất chấp quy định. The Bank and insurance Institution đáng kính bảo vệ quyền của người tiêu dùng để biết và cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ dễ dàng hiểu ngôn ngữ và giúp người tiêu dùng cảm nhận và thông cảm Giải thích các điều khoản chuyên nghiệp về thông tin về sản phẩm và dịch vụ và tiết lộ rủi ro đúng lúc, đúng đắn và chính xác. để tiết lộ những thông tin cụ thể, bản phác thảo phơi bày đề nghị các môi trường ngân hàng và bảo hiểm phải cung cấp cho người tiêu chí tính chất hàng hóa, lợi nhuận, chi phí, mối đe dọa chính đáng, trách nhiệm vi phạm hợp đồng, nguyên tắc miễn dịch, sự tham gia của các tổ chức hợp đồng khác và những thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định lớn của người tiêu hóa. Thông báo rõ ràng về lãi suất toàn bộ và giá phí của tài sản cho vay. Theo như quảng cáo thị trường, thì ngân hàng và bên bảo hiểm không được làm giả, che giấu hay làm sai, và không được công khai sai lầm như cường lợi ích của sản phẩm và che đậy rủi ro của sản phẩm. The

Bản thảo yêu cầu cũng yêu cầu rằng ngân hàng và bảo hiểm phải phân biệt chặt chẽ tài sản của mình với tài sản của người tiêu dùng, chứ không phải dùng sai quỹ cá nhân, và không tổ chức và thúc ép nhiều người dùng đến phương pháp thu thập tài chính để đáp ứng yêu cầu của những nhà đầu tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư mua sản quản lý tài sản riêng. Dễ dàng gởi thông tin thị trường cho người dùng qua điện thoại, thông tin hàng loạt, mạng đẩy, v.v. và bên bảo hiểm ngân hàng sẽ cho người dùng quyền từ chối hay ngừng ghi nhận. Bất cứ người nào từ chối hay không ký bút sẽ không gửi thông tin quảng bá theo cách đó. Trước khi thu thập, nhà băng và nhà bảo hiểm sẽ dùng biện pháp đúng để nhắc tên gây ra và yêu cầu tại nghỉ thích thích xử lý. Trong quá trình thu thập, nó không được phép thông báo chi tiết về khoản nợ và những thông tin nhạy cảm cá nhân cho người không có nghĩa vụ trả nợ mà không có thủ tục pháp luật hay sự đồng ý của người dùng. Nó không được phép dùng tên của bộ phận quản lý hay bộ phận hành pháp để thu tiền; Không được dùng bạo lực, đe dọa, lừa đảo, đe dọa và các biện pháp sai trái; Nó không được phép dùng các phương pháp khác để vi phạm luật pháp và quy định và chống lại trật tự công cộng và phong tục tốt để thu thập. Tập trung vào! A! Tập tin phát triển! Tập tin phát triển! Tập tin phát triển! Tập tin phát triển! Tập tin phát triển! Tập tin phát triển! Tập tin phát triển! Tập tin phát triển! Tập tin phát triển! Tập tin phát triển. Những biện pháp này được phát triển theo luật của Cộng hòa Trung Quốc về giám s át và quản lý ngân hàng, luật của Cộng hòa người dân Trung Quốc về các ngân hàng thương mại, luật bảo hiểm của Cộng hòa Trung Quốc, luật pháp của Cộng hòa nhân dân Trung Quốc về sự bảo vệ quyền lợi và quyền lợi của người tiêu dùng và những luật khác. Sử dụng từ \

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan