Top Lô Ngày Hôm Nay Trung Quốc Kinh tế bán hàng năm hoa d94; tỉ doanh bưu chính tại Đông Trung Quốc giảm đi một chút, và tỷ lệ tại Trung Quốc và Trung Quốc tăng lê

Cập Nhật:2022-07-18 06:23    Lượt Xem:160
Tin từ CCTV:% 2nbsp; Các dữ liệu công nghiệp bưu chính trong vòng đầu nửa năm được phát hành hôm nay (July 13) cho thấy rằng tỉ lệ thương mại diễn tả ở miền Đông giảm một chút, trong khi tỷ lệ tại miền Trung và tây tăng lên. The data of {0=$1=$

muối that in the first half of the year, the partial of expendable Buse volume in the eastern, Central and western regions of China was 77.3=.* and 7 So với khoảng thời gian đó năm ngoái, tỉ lệ doanh số phát nổ ở miền đông đã giảm theo tỉ lệ 1.4Top Lô Ngày Hôm Nay, và tỷ lệ doanh thu phát nổ đã giảm theo tỷ lệ trăm điểm 1.1.1; Tỷ lệ chính xác doanh số ở Trung Quốc tăng lên theo tỷ lệ 1.1 và tỷ lệ thu nhập chính xác tăng lên theo tỷ lệ 0.6: Tỷ lệ doanh số chính xác ở miền tây tăng lên theo tỷ lệ 0.3 và tỷ lệ thu nhập chính xác tăng theo tỷ lệ 0.5. Nó rất khó hiểu, rất nhiều người có thể tiếp tục nghiên cứu kinh doanh với trung tâm nghiên cứu triển của chính State Post Trong vòng nửa năm đầu tiên, cấu trúc khu vực của ngành này vẫn tiếp tục tối ưu tiên và tỉ lệ của khu vực trung ương và tây tăng lên.Trong số đó, tỉ lệ phát triển của doanh nghiệp diễn tả trong khu vực trung tâm đạt tới 11.8=.8.1 tỷ lệ suất cao hơn trung bình quốc gia. Nói ra về thành phố này, thành phố này, thành phố đầu tiên, Jinhua, Shenzhen, HangChâu và các đồng bé khác với một cách kinh doanh nổi tiếng thườn cao, nhưng tănǵt định giác đã địn hơn, Shantou, Wuhan, Chang và các thành phố khác phát triển với hơn 20 Name, và đã trở thành điểm nhấn của ngành công nghiệp phát triển; Những thành phố khác có lợi thế xây dựng và xây dựng để đạt được cả mức độ tăng trưởng và độ cao. Description

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan