So Xo Mien Man Bản báo cáo mới nhất của Đài Loan: 25171, lính mới nhận án, 74 người chết.

Cập Nhật:2022-07-24 07:03    Lượt Xem:91

So Xo Mien Man Bản báo cáo mới nhất của Đài Loan: 25171, lính mới nhận án, 74 người chết.

Ngày hôm nay, trung tâm điều khiển truyền dịch Đài Loan thông báo rằng vụ 25171 mới xác nhận là covid-19 đã được thêm vào hai ca ở Đài Loan, 2497 Thêm nữaSo Xo Mien Man, hàng 74 cái chết được thêm vào các vụ xác nhận. The

trung tâm chỉ huy đã nói rằng trường hợp địa phương 2497 mới là 11239 nam và 13647 nữSo Xo Mien Man, 21 of which were under students. Tuổi tác thay đổi từ năm dưới đến hơn 90năm tuổi. Theo thống kê, cho đến bây giờ, đã được xác nhận ở Đài Loan, trường hợp của 17656 được nhập từ nước ngoài và trường hợp 4344957 là trường hợp địa phương. Từ vụ 2020, đã xảy ra một số tử vong tối đa 8392. Description

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan