Soi Cầu Xổ Số Miền Nam Ngày 9 Tháng 6 Hội đồng Y tế Thế giới tập trung vào COVID-19 và sức khỏe và hòa bình.

Cập Nhật:2022-05-28 12:30    Lượt Xem:107

Soi Cầu Xổ Số Miền Nam Ngày 9 Tháng 6 Hội đồng Y tế Thế giới tập trung vào COVID-19 và sức khỏe và hòa bình.

Dịch vụ Hoa Kỳ, Geneve, có thể theo 22- Hiệp hội sức khỏe Thế giới thứ bảy được mở ở Geneva, Thụy Sĩ, ở 222nd. Đây là tổ chức đầu tiên ngoại tuyến từ thời đại của COVID-19 trong hơn hai năm nữa. Ngoài COVID-19, Hội nghị này cũng sẽ tập trung vào cách phát triển sức khỏe và sức khỏe của người dân vào trường hợp xung đột to àn cầu gia tăngSoi Cầu Xổ Số Miền Nam Ngày 9 Tháng 6, và làm thế nào để tăng sự chuẩn bị và phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới vào các trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiênSoi Cầu Xổ Số Miền Nam Ngày 9 Tháng 6, số lượng các ca coronaVirus được xác nhận, được báo cáo bởi những quốc gia đã giảm đáng kể và số tử vong cũng đã giảm xuống mức thấp kể từ tháng mười 2020 so với độ nhiễm trùng tối đa của virus Omicron năm nay, người mà Tổng Giám đốc Tan Desai đã nhấn mạnh trong bài phát biểu đầu rằng COVID-19 sẽ không kết thúc ở đâu trừ khi nó kết thúc trên khắp thế giới. I.P.A., đôi đã nói rằng quốc gia nên đạt được mục tiêu của dàn xếp khu vực tiêm chủng của người này càng sớm càng tốt, và ưu tiên việc tiêm phòng tất cả nhân viên y tế, người dân trong suốt độ tuổi 60 và những nhóm khác. Tất cả các quốc gia phải duy trì giám sát truyền nhiễm và chuỗi gien, và phải sẵn sàng tái tạo và sửa chữa sức khỏe cộng đồng và các biện pháp xã hội chống lại dịch bệnh khi cần thiết. The {y}Chính Phủ mới không phải là cuộc khủng hoảng duy nhất đối mặt với thế giới ngày hôm nay. Chủ đề của phiên họp này sẽ là sức khỏe cho hòa bình và hòa bình cho sức khỏe, nó sẽ thảo luận về các cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Nam Xu-đăng, Syria, Ukraine và Yemen. Dễ dàng ghi ra những dữ liệu, kể từ năm nay, người đã xác nhận rằng 37-3 có tấn công vào cơ sở y tế hay nhân viên y tế tại khu vực 14, dẫn đến người chăm sóc y tế 154 và bệnh nhân bị thương và 131. Tan Desai bảo rằng tấn công nhân viên y tế và cơ sở vật chất vi phạm luật nhân đạo quốc tế và cũng là một cuộc tấn công vào quyền được hưởng sức khỏe. Một trong những cuộc họp của WHO, với số lượng lớn các chủ đề đã thảo luận và những nghị quyết đã quyết định. Đại hội đồng cũng sẽ bầu ra một tổng giám đốc mới, và đôi bên hiện là ứng cử duy nhất. Description

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan