Xsag 10-2 Em họ WuYifan s 600triệu cửa hàng đã được đấu giá với giá trung bình hơn 1000000

Cập Nhật:2022-05-29 06:22    Lượt Xem:174

Xsag 10-2 Em họ WuYifan s 600triệu cửa hàng đã được đấu giá với giá trung bình hơn 1000000

One: 0: from May 26, two shop of Wu Yifan s'họ Wu Lin in Tiana District, GuangNgayXsag 10-2, đã được bán đấu giá bởi to à án gần đây. Giá khởi đầu là 6.15 triệu và 5m.15. Hai cửa hàng có khoảng 51 vuông mét và 509 vuông mét, với một giá trung bình cao hơn 1000000/ 1000m. Có báo cáo là vào tháng Mười Một, 2021, người em họ Yifans Wu và những người khác đã bị hành quyết liên tục vì khoảng một triệu mâu thuẫn hợp đồng.17. Description Description Description Chữ viết: Bắc Kinh, nhà báo thanh niên, Vương Lợi Báo cáo/ kết hồi Đặt... Dừng Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. File tráo đổi vCalendar Comment

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan