Tần Suất Vĩnh Long Tô Châu Hàm Dương, thôn Thắng được thành lập Chiến dịch mặt trước ấm% 2Sau;, Vị trí mới Trạm đầu ấm% 2dforcó;

Cập Nhật:2022-05-30 06:20    Lượt Xem:135

Tần Suất Vĩnh Long Tô Châu Hàm Dương, thôn Thắng được thành lập Chiến dịch mặt trước ấm% 2Sau;, Vị trí mới Trạm đầu ấm% 2dforcó;

Mục đích của chúng ta là tăng cường danh tính xã hội và cảm giác thuộc về những nhóm làm việc mới như những người làm việc phát biểu và phát đạt. Gần đây, Ủy ban Đảng của làng ShengtianTần Suất Vĩnh Long, phố Huang TiêuTần Suất Vĩnh Long, khu vực Tương Tường, Thành phố Châu đã khởi động chiến dịch mặt trận ấm áp nhờ sự giúp đỡ của hoạt động đặc biệt của \

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan